mau-hop-dong-huong-dan-vien-du-lich

Hướng Dẫn Soạn Thảo Mẫu Hợp Đồng Hướng Dẫn Viên Du Lịch Mới Nhất

Tin Tức

Hợp đồng là một văn bản thông dụng ngày nay, mang giá trị pháp lý nhất định. Bạn đang quan tâm đến hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch? Để giúp các bạn tìm hiểu, chúng tôi sẽ hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng hướng dẫn viên du lịch mới nhất. Mời các bạn theo dõi!

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch

mau-hop-dong-huong-dan-vien-du-lich
Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch

Nếu bạn đang theo học tại các trường Đại học, trường Cao đẳng có ngành du lịch mong muốn ra ngoài tìm việc về ngành hướng dẫn viên, chắc chắn bạn cần nắm rõ về mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch.

Theo quy định theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng dịch vụ: hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Hai bên thỏa thuận với nhau về công việc thực hiện, số tiền thanh toán và các điều khoản khác trong hợp đồng. Mọi điều khoản thỏa thuận cần phải đáp ứng theo hình thức pháp luật và không vi phạm các điều cấm.

Mẫu hợp đồng hướng dẫn viên du lịch mới nhất

mau-hop-dong-huong-dan-vien-du-lich
Mẫu hợp đồng hướng dẫn viên du lịch mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê hướng dẫn viên là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ký kết thuê hướng dẫn viên. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Mời bạn đọc cùng Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn tham khảo chi tiết dưới đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN

( Số : … / HĐDV – …… )(1)

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại 2005;

– Căn cứ Luật Du lịch 2017;

– Căn cứ các văn bản khác có liên quan;

– Căn cứ vào sự tự nguyện, thỏa thuận của các bên;

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :(2)

BÊN A : Ông/Bà …. ( Bên thuê)(3)

Giới tính: ………(4)

Sinh ngày: …(5)

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….(6)

Địa chỉ thường trú: ….(7)

Mã số thuế (nếu có): ……(8)

Số điện thoại liên lạc: ….(9)

BÊN B : Ông/Bà …. ( Bên được thuê)(10)

Giới tính: ………(11)

Sinh ngày: …………(12)

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….(13)

Địa chỉ thường trú: ….(14)

Mã số thuế (nếu có): ……(15)

Số điện thoại liên lạc : ….(16)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :(17)

Điều 1. Nội dung của hợp đồng 

Bên A thuê Bên B làm hướng dẫn viên với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:(18)

– Hành trình :

– Thời gian

– Đón / trả khách :

– Các thỏa thuận khác :

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng

– Hợp đồng có giá trị từ ngày …/…/… đến ngày …/…/….(19)

– Sau khi hết hạn của hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên tự thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng bằng phụ lục kèm theo.

Điều 3. Tiền công và phương thức thanh toán

  1. Tiền công: (20)

– Lương cơ bản : …../ ngày ( chưa bao gồm thuế VAT)

– Phụ cấp : ….. / ngày ( gồm tiền ăn, ở, chi phí đi lại,…)

– Số ngày : ….. ngày

– Tổng cộng :…. ( bằng chữ : …..)

  1. Tạm ứng:

Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền là (21)…… vào thời điểm ký kết để đảm bảo thực hiện những thỏa thuận tại Hợp đồng này.

  1. Phương thức thanh toán (22)

– Thanh toán thông qua chuyển khoản

– Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B

Tên tài khoản :

Số tài khoản :

Ngân hàng :

Chi nhánh :

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

  1. Bên A

Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng .

Cung cấp đầy đủ thông tin , giấy tờ và các dụng cụ cần thiết khác … cho Bên B thực hiện công việc theo quy định của Hợp đồng

Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .

Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho Bên B theo quy định của Hợp đồng

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

  1. Bên B

Đảm bảo hướng dẫn Bên B hoặc đoàn khách của Bên B thăm quan theo đúng lịch trình đã thống nhất .

Bên B phải thông báo cho điều hành Bên B những thay đổi phát sinh trong suốt hành trình từ ngày đầu tiên thăm quan đến ngày cuối cùng thăm quan

Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .

Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu liên quan đến công việc

Bên B thực hiện các nhiệm vụ : thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà hàng , nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong quá trình thăm quan

Được trả đầy đủ phí dịch vụ như đã thỏa thuận

Thực hiên công việc theo nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng với chất lượng cao nhất

Chịu trách nhiệm cho công việc mà mình thực hiện

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

  1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

  2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .

  3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng 

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác

Theo thỏa thuận của các bên

Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền thuê cho Bên B sau 07 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này , Bên A phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 100 triệu đồng.

Trường hợp Bên B không thực hiện công việc cho Bên A ( không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải giới thiệu hướng dẫn viên khác thay thế và phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 8% giá trị hợp đồng.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh.

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ).

Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Đại diện Bên A

(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung mẫu hợp đồng hướng dẫn viên du lịch mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Mong rằng qua bài viết các bạn có thêm những thông tin hữu ích.

Rate this post